????1.กลุ่มที่มีใบนัด ผู้ป่วยที่มีใบนัด จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลนางรอง สามารถไปรับบริการตามนัด โดยไม่ต้องไปขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

????2.เจ็บป่วยทั่วไป ถ้าเจ็บป่วยสามารถไปรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีใบนัดหรือมีใบส่งตัว

????3.อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณีผู้ป่วยสามารถไปรับบริการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยไม่ต้องมีใบนัดหรือใบส่งตัว

????4.ผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถ กรณีผู้ประสบภัยอุบัติเหตุจากรถไปรับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยไม่ต้องมีใบนัดหรือใบส่งตัว

????5.ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งสามารถไปรับบริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้องมีใบนัดหรือใบส่งตัว

????6.ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยในสามารถไปรับบริการรักษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบนัดหรือใบส่งตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ☎️หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโทร. 044-681280-1 ,088-5906128 ต่อ 142,146 (งานเวชะรเบียนและสิทธิบัตร) ด้วยความปรารถนาดี จาก โรงพยาบาลสตึก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ #โรงพยาบาลสตึก #คนสตึกสุขภาพดีภาคีมีส่วนร่วมระบบบริการได้มาตรฐาน

 

 


6 November 2020โรงพยาบาลสตึก