ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี2562

ITA 2562

Coding
จัดซื้อจัดจ้าง 63

ประกาศจากงานพัสดุการประกวดราคาซื้อ

Coding
กิจกรรม 5 ส.

Big Cleaning Day

Coding
Download แบบคำร้อง

Download แบบคำร้องขอเผยแพร่ข้อมูล

Coding
Application คนหุ่นดี

บันทึกข้อมูลดัชนีมวลกายรายวัน เพื่อแสดงแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย และอ่านบาร์โค๊ช เพื่อแสดงพลังงานจากอาหารและให้ความรู้ในการออกกำลังกาย

Coding
Program download

download Program ต่างๆ

Coding
งานคุณภาพ

งานคุณภาพโรงพยาบาลสตึก

Coding
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ควบคุมภายใน

Coding
ประชาสัมพันธ์

covid 2019

Coding
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2563

ITA 2563

Coding
30 บาทรักษาทุกที่

30 บาทรักษาทุกที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2563 นี้

Coding
รพ.สตึก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชนในพื้นที่ อ.สตึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

Coding
โรงพยาบาลสตึก ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ชาวอำเภอสตึก

โรงพยาบาลสตึก ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ชาวอำเภอสตึก

Coding
รพ.สตึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต ประจำปี 2563

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต ประจำปี 2563

Coding
ประกาศวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดราชการเทศกาลปีใหม่ 2564โรงพยาบาลสตึก