ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

Coding
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/01/2565

Coding
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยา รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/01/2565

Coding
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/01/2565

Coding
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central monitor ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/01/2565

Coding
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2565

Coding
ประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)

Coding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 kw (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Coding
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

Coding
ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่3 Moit 6-9

ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่3 Moit 6-9

Coding
ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่4 Moit 10-12

ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่4 Moit 10-12

Coding
ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5-6 Moit 13-15

ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 5-6 Moit 13-15

Coding
ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 7-8 Moit 16-21

ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 7-8 Moit 16-21

Coding
ITA 2565 ไตรมาสที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 9 Moit 22-23

ตัวชี้วัดที่ 9 Moit 22-23

Coding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Coding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำนักงานสำนักงาน จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Coding
ตารางให้บริการ ห้องตรวจจักษุ โรงพยาบาลสตึก

ให้บริการ จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (งดบริการให้วันนักเขัตฤกษ์) สอบถามโทน: 044-681280-1 ต่อ 140 งานจักษุ

Coding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

รายการ โคมไฟผ่าตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 140,000 LUX ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Coding
เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ กัญชากัญชง โรงพยาบาลสตึก

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และศูนย์ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ กัญชากัญชง โรงพยาบาลสตึก

Coding
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศและปรับปรุงภายในห้อง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าห้องผ่าตัด

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจัดการอากาศชนิดจำกัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศและปรับปรุงภายในห้อง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าห้องผ่าตัด

Coding
รายงานรับจ่ายเงินตามPlanfin ปี2566

รายงานรับจ่ายเงินตามPlanfin ปี2566

Coding
ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

ไตรมาสที่ 1

Coding
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2566

Coding
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Coding
โรงพยาบาลสตึกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Coding
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสึก

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสึก

Coding
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ fluticasone 250 mcg/1 dose+ salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation surpension 120 dose actuation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Coding
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลสตึก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Coding
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 4- 13

Coding
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 14 - 22

Coding
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบพลังงานสะอาด เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงาน (ระบบโซลาร์เซลล์)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบพลังงานสะอาด เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงาน (ระบบโซลาร์เซลล์) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลสตึก